MASTER SKI & BIKE CLUB
BELSŐ SZABÁLYZAT
 
1.      A MASTER SKI & BIKE CLUB alapítotagjai a következők:
ALBERT ATTILA, BALÁSI ANDRÁS, BARÓTI BEÁTA, BARÓTI ZSOLT, BORKA BALÁS ATTILA, FANCSALI LÁSZLÓ, FARR LÁSZLÓ GYÖRGY, CSENTERI LEVENTE, KLOSZ PÉTER, KLOSZ VIKTOR, NYÚLAS BERNÁT, ZSIGMOND ZAYZON ZSUZSANNA

2. A MASTER SKI & BIKE CLUB bejegyzett székhelye :
     Marosvásárhely-Pandurilor 72/9

3. A MASTER SKI & BIKE CLUB szervezeti felépítése:
               3.1. Vezetőségi tanács:
 Elnök (klub elnök): KLOSZ VIKTOR
 Alelnök – téli sportok szakág: BARÓTI ZSOLT
 Alelnök – nyári sportok szakág KLOSZ PÉTER
 Alelnök – gazdasági vezető: FANCSALI LÁSZLÓ
 Titkár – pénzügyi felelős : BARÓTI BEÁTA
            
             3.2. Etikai Bizottság: ALBERT ATTILA
                                               BORKA BALÁS ATTILA
                                               CSENTERI LEVENTE

              3.3.Alapítótagok Tanácsa: - az alapítótagok ( 12 személy – örökös tagság, száma mindig 12 kell maradjon, üresedés esetén választanak tagjaik közé a Közgyűlés tagjaiból)  
                                                                                                                                                            3.4. Közgyűlés : - az összes klubtag
            3.5. Ügyvezető igazgató : KLOSZ PÉTER
 
4. A Vezetőségi Tanács végrehajtó szerv, amely a közgyülés által elfogadott döntéseket végrehajtja, illetve a két közgyűlés közötti időben az Alapítótagok Tanácsával konzultálva a felmerült kérdésekben intézkedik.
A Vezetőségi Tanácsot egy évre a Közgyűlés választja, minden év első közgyűlésén. Tagjait az Alapítótagok Tanácsa jelöli .
5. Az Etikai Bizottság ellenőrző szerv, amely a két közgyűlés közötti időben ellenőrzi a Vezetőségi Tanács működését, ajánlást tesz az Alapítotagok Tanácsánál a Vezetőségi Tanács tagjainak esetleges leváltásáról.
Az Etikai Bizottság tagjait az Alapítótagok Tanácsa választja meg az alapítótagok közül, megerősítésük illetve újraválasztásuk évente, a Tisztújító Közgyűlés előtt történik.
6. Az Alapítótagok Tanácsa ellenőrző-, döntéshozó-, és ajánló- szerv, amely két közgyűlés közötti időben segít a Vezetőségi Tanácsnak döntést hozni, jelöli a Vezetőségi Tanács tagjait az évi választásokon, lemondások illetve leváltások esetén, összehívja a közgyűlést rendkivüli estekben, tagjai közül választodnak az Etikai Bizottság tagjai. Az Alapítótagok Tanácsa ajánlásokat ad az újonnan jelentkező tagok felvételénél.
7. A Közgyűlés döntést hozó szerv, amelyben minden szervezeti tag egyenlő szavazattal rendelkezik. Évente kétszer gyűlésezik, március és október hónap utolsó hétfőjén, amelyből az első (március) Tisztújító Gyűlés.
A Közgyűlés szavazza meg a félévi költségvetéseket, versenynaptárokat, elfogadja az éves mérleget, megválasztja a Vezetőségi Tanácsot, bizottságokat hozhat létre, szüntethet meg.
A Közgyűlés szavazással dönt a jelenlevő tagok 50%+1 -es többséggel.
8. Az ügyvezető igazgatót a Alapítótagok Tanácsa nevezi ki 1 évre ,bérezése a mindenkori minimálbérbe van megállapítva.
9. A tagdíj évi 50 EUR amelyet minden évben az első közgyűlés időpontjáig kell befizetni lejben a január 1-i árfolyamon, illetve az új tagok esetében a bejelentkezési napon az aznapi EUR árfolyamon.
A 18 év alatti gyermekek és nyugdíjasoknak tagsági díja 20 euro.
 
10. Klub tag lehet minden 18 évet betöltött személy, aki kifizeti a tagsági díjat, elfogadja az Alapító Levél és a Belső Szabályzat passzusait, illetve írásos beleegyezést kap három alapító tagtól. Írásos beleegyezésnek minősül a bejelentkezési lapon szereplő három alapító tag aláírása.  
Klubtag lehet minden 18 év alatti gyermek, szülői írásos beleegyezéssel,illetve írásos beleegyezést kap három alapító tagtól. Írásos beleegyezésnek minősül a bejelentkezési lapon szereplő három alapító tag aláírása és a szülői aláírás.  
11. A Klub bármely tagjának joga van kérni, illetve másolatot kapni a Vezetőségi Tanácstól bármilyen hivatalos okiratról, könyvelési számláról, mérlegről, költségvetési adatról.
12. A Klubnak két fő szakága van:
I. Sí
II. Hegyikerékpár
Mellék sportágak: snowboard, triatlon, duatlon, siklóernyőzés.
13. A Klub fő célkitűzése ezen sportok népszerűsítése, a klubtagok közös sportolása, gyerekek sportoltatása, ezen sportágakon belüli versenyszervezés, illetve versenyeken való közös részvétel, sportokat támogató rendezvényeken való részvétel.
14. Az évi költségvetésben, amennyiben lehet, egyforma arányban kell elosztani az anyagi támogatásokat mindkét fő szakágban. Az esetleges eltérések, amelyek majd az év végi mérlegben mutatódnak ki a két szakág között, a következő évi költségvetésben egyenlítődnek.
15. Lehet célirányzott támogatást szerezni, ebben az esetben a pénzügyi támogatás 10%-a marad a klubnál a többi része fordítódik a megfelelő eseményre. A természetben kapott adományokra a fenti kitétel nem érvényes.
16.  Az önirányzott támogatás esetében, ami a klub tevékenységével összefüggő kell legyen, a pénzügyi támogatás 20%-a klubnál marad.
17.  A klub tagjai ingyen vehetnek részt a klub által szervezett, illetve támogatott eseményeken, tagsági könyvre, klub mezre jogosultak.
18. A klub tagoknak kötelező minden évben minimálisan két, a szervezet által rendezett, rendezvény  szervezésében részt venni (ha szükséges),  illetve ha nem vesz rész a fent említett események szervezésében pénzzel kell kárpótolni a hiánylétet. A kárpótlási díj alkalmanként az illető évi tagsági díjával megegyező összeg.
19. Valamely tag kizárását a Közgyűlés döntheti el, az Etikai Bizottság javaslatára, amely az Etikai Kódex alapján dönt. Automatikus kizáráshoz vezet a tagsági díj határidőn belüli ki nem fizetése, hiányzás a kötelező számú rendezvények szervezésében és a 18. pontban leírt kárpótlási díj ki nem fizetése.
20. A szervezet tulajdonában levő eszközök használatát az Alapítótagok Tanácsa dönti el és egy Használati Szabályzatot dolgoz ki minden eszköz esetére külön-külön.
21. A saját versenyek szervezését az Ügyvezető Igazgató, a megfelelő szakági Alelnökkel és két verseny-szervezővel közösen végzi.
      21.1 A Sí szakág verseny-szervezői: BARÓTI ZSOLT és BARÓTI BEÁTA
      21.2 A Hegyikerékpár verseny-szervezői: KELEMEN SÁNDOR és FERENCZI GYÖRGY